Österåkers hembygdsförening bildades 1971.

 

Som hembygdsgård har man gamla NTO-lokalen i Ättersta. Dessutom äger man Tallsätters småskola som är skolmuseum.

 

Se vidare hembygdsföreningens hemsida för aktiviteter och vidareinformation: www.hembygd.se/osteraker-sormland

Du kan även följa hembygdsföreningen på facebook: www.facebook/osteraker-hembygdsforening