Österåkers socken

Österåker är en gammal genuin bondebygd. En kulturbygd, som riksantikvarieämbetet klassat som " riksintressant" för kulturminnesvården. Byggnadssättet i de gamla byarna Säby, Ättersta, Hulla med flera, är unikt. Här låg före laga skiftet på 1860-talet några av Södermanlands större byar.

Vid Öljarens strand ligger den gamla herrgården Forsby säteri.

Österåkers kyrka är en 1100-tals kyrka med vissa om och tillbyggnader. På kyrkogården finns flera äldre vita träkors bevarade.

 Österåker var eget pastorat fram till 1961. 1962-1982 Julita och Österåker. Från 1983 är Västra Vingåker och Österåker ett pastorat.

Av fornminnen finns flera järnåldersgravfält och domarringar. En märklig treudd och en stenlagd processionsgata med mera.

 Från kalkbrottet vid Forsby går den välkända kalklinbanan till Köping. (I drift 1939-1997)

Österåker var egen kommun fram till 1951. Mellan 1952-1970 Julita och Österåker. Sedan 1971 är Österåkers gamla socken/kommun en del av Västra Vingåkers kommun.

Antal bosatta personer i Österåker är 729 enligt SCB 31 december 2010.

Skrivet av Arne Westberg.

Läs mer på hembygdsföreningens hemsida.

Österåkersdräkten är känd sedan 1500-talet och dåtidens sockenstämmor gav bötesstraff till de som försökte ändra dess utseende. 

Österåker är en gammal odlingsbygd, här är en åkerböna i blom.