Bakgrund

Vid ett möte i Österåkers församlingshem den 11 april 2010 fick bygden ett sockenråd. Cirka 40 Österåkersbor hade samlats för att vara med om den första sockenstämman i Österåker i modern tid– den senast föregående var 1862 (!).

 

Bakgrunden till bildandet av ett sockenråd var den välbesökta Framtidsverkstad som genomfördes under hösten 2009 i Österåkers idrottshall. Ett av förslagen från denna Framtids-verkstad var att en ny paraplyorganisation för samordning av bygden borde skapas d.v.s. en utveckling av bygdekommittén. Bl.a. skulle alla invånare i Österåker få möjligheter att få sin röst hörd.

Bilder från konstituerande möte, när Österåkers Sockenråd bildades den 11 april 2011. Foto: Egil Boräng