Österåkers sockenstämma

Sockenstämman är sockenrådets högsta bestämmande organ och hålls varje år i april månad. Om styrelsen finner det nödvändigt hålls även en sockenstämma under hösten. 

Österåkers sockenråd kallar till sockenstämma genom annons i KatrineholmsKuriren och Österåkersbladet samt här på hemsidan.
Kallelse till sockenstämma utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före stämman.

All information om sockenstämman finns i stagarna.

I underrubriken kan du läsa anteckningarna från årets sockenstämma.