Sockenstämman 2015

Den 11 april 2015 samlad Sockenstämman i Österåker ett 30-tal deltagare. Förutom frukost och sedvanliga årsmötes-förhandlingar under ledning av KG Källerfors innehöll mötet en miniframtidsverkstad – en fortsättning på den framtidsverkstad som genomfördes år 2009.

Under redovisningen av resultatet presenterade Sjötorps bygg en rykande färsk nyhet – möjligheter att bygga kooperativa hyresrätter/hus på det planlagda området mellan skolan och församlings-hemmet. Intresset från mötesdeltagarna blev stort eftersom denna form av boende – ett mellanting mellan hyresrätt och bostadsrätt kan tillfredsställa flera behov; fler nya bostäder i Österåker, möjligheten att bo i nyproducerat hus utan att förlora insatsen vid eventuell flytt.
Förutom utveckling av bostäder, var effektivare kommunikationer (ex. bilpool, kollektivtrafik efter behov via internet), ökad service, fler fritidsaktiviteter för barn och ungdomar (kultur, natur, teknik), Sockenstugan för medborgarna, ökad integration samt kyrkrodd några av de visioner som presenterades. Resultaten är grunden för Sockenrådets kommande verksamhetsplan.